ทอท.ตั้งศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกปชช.ที่ “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง”ช่วงงานพระราชพิธีฯ

0
108

ทอท.ตั้งศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทอท. ได้คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 23 – 31 ตุลาคม 2560 มีเที่ยวบินแจ้งขอทำการบินประมาณ 20,400 เที่ยวบิน และมีความจุที่นั่งประมาณ 4.16 ล้านที่นั่ง โดย ทสภ. มีเที่ยวบินแจ้งขอทำการบินประมาณ 8,500 เที่ยวบิน และมีความจุที่นั่งประมาณ 1.93 ล้านคน และ ทดม. มีเที่ยวบินแจ้งขอทำการบิน 6,300 เที่ยวบิน และมีความจุที่นั่งประมาณ 1.19 ล้านคน จากการคาดการณ์ดังกล่าว ทอท. ได้เปิดศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกประชาชน ณ ทสภ. และ ทดม. ระหว่างวันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนงานของ ทอท. ส่วนราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กระบวนการเดินทางของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ง ทอท. จะจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานฯ ตลอด 24 ชั่วโมง โดย ทสภ. ตั้งศูนย์ประสานงานฯ ณ ห้องรับรองพิเศษ CIP 5 และ ทดม. ตั้งศูนย์ประสานงานฯ ณ ห้องศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. ชั้น 3 บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ 2 ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถสอบถามการให้บริการของ ทดม. ได้ที่ โทร. 0 2535 1192