เครือซีพี – ซีพีเอฟ ร่วมกับบริษัทคู่ค้า จัดโบว์ลิ่งการกุศลเติมฝันการศึกษาเด็กพิเศษและด้อยโอกาส

0
122

คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับมอบเงินจำนวนกว่า 2 ล้านบาท ที่ได้จากการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปีที่ 16 จาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้แทน บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซีพีเอฟ และบริษัทคู่ค้าบริษัท ที่ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อนำรายได้สนับสนุนมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสฯ ณ ลานโบว์ลิ่ง BLU-O เอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก

คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ เปิดเผยว่า มูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ให้มีศักยภาพทางสังคม ที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีเสมอมา จากเครือซีพีและซีพีเอฟ ในการช่วยจัดหารายได้จากผู้ใหญ่  ใจดีมากมายหลายแขนง โดยมอบรายได้ทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่มูลนิธิฯ สำหรับกิจกรรมในปีที่ 16 นี้ มูลนิธิฯ จะนำเงินบริจาคดังกล่าวสำหรับใช้ในการสนับสนุนทุนจัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน และเป็นทุนทรัพย์ช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมป์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มูลนิธิฯให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลที่จัดขึ้นในแต่ละปี นับเป็นการขับเคลื่อนและส่งต่อน้ำใจจากผู้มีจิตเป็นกุศลทั้งหลายสู่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมูลนิธิฯนำเงินไปจัดการช่วยเหลือทั้งด้านการบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียนและห้องเรียนเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม และการจัดหาเครื่องมือ-อุปกรณ์สื่อการสอนให้แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯ รวมถึงเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารต่างๆ ในประเทศ  นับเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชน ให้มีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีเทียบเท่ากับเยาวชนปกติในสังคมต่อไป