‘วิริยะประกันภัย’ ชวนตรวจสภาพรถก่อนเดินทางปีใหม่ฟรี 20 รายการ

0
180

วิริยะประกันภัย ขานรับมาตรการกรมขนส่งฯในการดูแลอำนวยความสะดวกประชาชน ให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย หวังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สร้างความอุ่นใจก่อนเดินทาง ด้วยบริการตรวจสภาพรถยนต์ ฟรี 20 รายการ พร้อมรับทันที “หมอนรองคอน้องหมี” ไว้ติดรถขณะเดินทาง เมื่อนำรถยนต์เข้ารับบริการ ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย 34 แห่ง ที่กระจายครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงความรุนแรงและความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มักออกเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อพบปะสังสรรค์ญาติพี่น้องหรือเดินทางท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัว

“เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่กรมการส่งทางบก ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคเอกชน บูรณาการความร่วมมือ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยของการขับขี่และเตรียมพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนออกเดินทางเสมอ”

ทั้งนี้ ลูกค้าวิริยะประกันภัยและประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามารับบริการตรวจเช็กสภาพตัวรถ เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ส่วนควบภายในรถก่อนเดินทาง โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น จำนวน 20 รายการ เช่น ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง สภาพยาง ระบบเบรก อุปกรณ์ปัดน้ำฝน การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ ระบบกำลังส่ง ระดับน้ำขั้วกลั่นในแบตเตอรี่ เป็นต้น พร้อมรับทันที “หมอนรองคอน้องหมี” ไว้ติดรถ เมื่อนำรถมาใช้บริการดังกล่าว ณ ศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561