“เอไอเอส”ชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 1800 MHz งวดสอง 10,963,755,000 บาท ให้กับ กสทช.

0
188

“สมชัย เลิศสุทธิวงค์”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส นำคณะผู้บริหารเข้ายื่นชำระค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่2 เป็นเงิน 10,963,755,000 บาท ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส หรือเอไอเอส เปิดเผยหลังยื่นชำระค่าอนุญาตฯว่า ใบอนุญาต 1800 นี้ เอไอเอส ประมูลในนามบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในช่วงความถี่ 1725-1740 MHz คู่กับ 1820-1835 MHz เป็นเงินทั้งสิ้น ราคา 40,986 ล้านบาท และได้นำเงินค่าประมูลงวดแรกจำนวน 50% ของราคาที่ชนะการประมูล จำนวนทั้งสิ้น 20,493 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำระให้แก่ กสทช. เมื่อวันที่ 23 พย 2558

“การชำระเงินวันนี้เป็นการชำระเงินงวดที่ 2 อีก 25% ซึ่งเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของ บริษัทฯในฐานะผู้ประกอบการโทรคมนาคม ที่ต้องการจะพัฒนาระบบสื่อสารของประเทศให้ดีที่สุด ทั้งผ่านการเข้าร่วมประมูลอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาตามกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก็นำความถี่ดังกล่าวมาใช้อย่างเต็มที่ โดยมีการลงทุนอย่างมากปีละกว่า 40,000 ล้านบาท เนื่องจากความถี่เป็นทรัพยากรสาธารณะ ที่จะมีประโยชน์เมื่อนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ”

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ กสทช. และรัฐบาล ที่สนับสนุนการนำทรัพยากรคลื่นความถี่มาสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและหวังว่าในโอกาสต่อไป ค่าคลื่นความถี่ที่จะประมูลต่อไป จะไม่แพงเหมือนที่ผ่านมา เพื่อให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของบ้านเราเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง