โรงพยาบาลพญาไท เปิดตัวหลักสูตร “Phyathai Basic Life Support Program”

0
231

โรงพยาบาลพญาไท เปิดตัวหลักสูตร Phyathai Basic Life Support Program หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หรือ First Aid ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจ็กต์ “Phyathai Alarm Center” โดยมุ่งหวังส่งเสริมความรู้ทางการแพทย์เพื่อประชาชน ผ่านหลักสูตรต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ซึ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในงาน “ YPO Forum Family” ประจำปี 2560 ภายในงาน โรงพยาบาล พญาไท ได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นทางการแพทย์ โดยมีทีมพยาบาลวิชาชีพเป็น     ผู้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR ที่ถูกวิธี รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และการล้างมือที่ถูกสุขอนามัย ให้กับผู้สนใจ นอกจากนี้ ยังมีนักพัฒนาการเด็ก มาให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับภัยเงียบที่คุกคามเด็กในยุคปัจจุบัน อาทิ การติดเกมและติดจอ ซึ่งส่งผลกระทบให้เด็กสมาธิสั้น เกิดปัญหาด้านสายตา รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย

จากกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ โรงพยาบาลพญาไท มุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เสริมสร้างสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีในสังคม

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Phyathai Basic Life Support Program ได้ที่ โทร. 02-617-2444 ต่อ 1722