โตโยต้า จับมือจุฬาฯนำรถพลังงานไฟฟ้า Ha:mo วิ่งให้บริการในจุฬาฯและพื้นที่โดยรอบ

0
184

 

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจราจร ด้วยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่และการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะให้สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่ รวมทั้งเร่งรัดการก่อสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ทั้ง 10 เส้นทาง ระยะทางรวม 469 กิโลเมตร โดยจะทยอยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการ CU TOYOTA Ha:mo จะเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ สนับสนุนให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ลดการนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปในเมือง และช่วยลดมลพิษ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าขนาดเล็ก รุ่น Ha:mo มาให้บริการในบริเวณมหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากรถไฟฟ้าดังกล่าว ได้ออกแบบสำหรับการเดินทางระยะสั้นและเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ มีขนาดกะทัดรัด และใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ทำให้ลดพื้นที่ในการขับขี่และพื้นที่จอดรถ รวมถึงลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ซึ่งปัจจุบันได้ทดลองใช้ในเมืองนาโกยา โตเกียว โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น และเมือง Grenoble สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทั้งนี้ การดำเนินโครงการฯ จะช่วยให้รับทราบพฤติกรรมการเดินทางของคนในเมือง และนำผลที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป