ทอท.ทุ่ม 2.2 แสนล้านบาท ขยายท่าอากาศยาน 6 แห่ง รองรับผู้โดยสาร 184 ล้านคนต่อปีจากเดิม 83.5 ล้านคน

0
94
06977-NO-25

ทอท. ทุ่มงบ 2.2 แสนล้านบาท รุกแผนขยายท่าอากาศยาน 6 แห่ง เพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสาร 184 ล้านคนต่อปีจากเดิม 83.5 ล้านคน ย่้ำปัจจุบัน ทอท. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 คาดแล้วเสร็จปี 2564 ชี้เมื่อเสร็จสมบูรณ์จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากเดิม 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. เปิดเผยว่าปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารจำนวนมากใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ และ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสนามบินเกิดความแออัดของผู้โดยสาร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกิจการในอนาคตได้ ทางทอท.จึงเห็นควรขยายผลเพื่อสะท้อนถึงมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเมืองไทยมากขึ้น ดังนั้น ทอท. มีแผนขยายท่าอากาศยานภายใต้ความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่งในระยะ 10 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559

“การขยายท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนั้น เป็นการเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารจากเดิม 83.5 ล้านคนต่อปีเป็น 184 ล้านคนต่อปีในปีงบประมาณ 2568 ซึ่งคาดว่าใช้งบประมาณลงทุนรวม 2.2 แสนล้านบาท โดยภายในเดือนมิถุนายน 2561 หลังการปรับปรุงท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่ 2 แล้วเสร็จ และเมื่อรวมกับการปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมือง ในปี 2559 พบว่า ทอท.ได้ขยายศักยภาพการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 42.5 ล้านคนต่อปี”

นอกจากนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ระบุอีกว่าในปี 2560 ที่่ผ่านมา มีปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท. เป็นจำนวน 133 ล้านคน และปัจจุบัน ทอท. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากเดิม 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี