บขส.ขยายเวลาให้บริการส่งนมแม่แช่แข็งฟรีตลอดปี 61

0
384

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม ขยายเวลาดำเนินโครงการ “บขส. ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก” ให้บริการส่งนมแม่แช่แข็งฟรี ผ่านบริการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามนโยบายของรัฐบาล
นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส. ได้ขยายเวลาดำเนินโครงการ “บขส. ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก” ด้วยการให้บริการส่งนมแม่แช่แข็ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายผ่านบริการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ “One day One night : ส่งเช้าถึงเย็น ส่งเย็นถึงเช้า” ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ถึงวันที่ – 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้ใช้บริการสามารถฝากส่งนมแม่แช่แข็งได้ที่ งานรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร และสายใต้ ถนนบรมราชชนนี) สถานีเดินรถรังสิต และสถานีเดินรถในส่วนภูมิภาคของ บขส. ทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถนำส่งนมแม่แช่แข็ง โดยเตรียมเอกสารสำเนาใบสูติบัตรของบุตร สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน เป็นหลักฐานในการลงทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ
งานรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ โทรศัพท์ 0 2537 8480 และ www.transport.co.th