นทพ. ผนึก พาณิชย์ฯ และเครือข่ายพันธมิตร เปิดโครงการประชารัฐ “กาญจนบุรีโมเดล”

0
141

นทพ. และ ก.พาณิชย์ พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร เปิดโครงการประชารัฐ “กาญจนบุรีโมเดล” สนองนโยบายรัฐบาล ไทยนิยม ยั่งยืน ทันที
เมื่อวานนี้ที่ศาลา 60 พรรษา มหาราช จ.กาญจนบุรี พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงค์ รมว.พณ.ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐ ภายหลังจากการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ทั้ง 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย นทพ.,กระทรวงพาณิชย์,มทร.ธัญบุรี,มทร.อีสานทั้ง 9 เครือข่าย,ธ.ออมสิน,ธกส.,ธ.sme. และ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) โครงการ 1 ประชารัฐ 1 ภูมิภาค ภายใต้แนวคิด 4 สร้าง “สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้ “ เพื่อเป็น โครงการประชารัฐต้นแบบ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยเปิดโอกาสให้กับประชาชนที่มาร่วมงานได้ใช้บริการต่างๆ จากการจัดบูธแสดงกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานอย่างเต็มที่ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ภายใต้เงินไขพิเศษของธนาคาร การประกอบอาชีพทางเลือก การพัฒนามาตรฐานการผลิต และช่องทางการตลาด ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และจะขยายผลโครงการประชารัฐต้นแบบนี้ให้ครอบคลุมยังภูมิภาคอื่นต่อไป

โดยในงาน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ และกล่าวขอบคุณหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยงานพันธมิตรเครือข่ายที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได้พบปะกับกลุ่มราษฎรที่ เป็นผู้ประกอบการรายเล็ก รายย่อย ที่นำผลิตภัณฑ์มาแสดง และขอรับคำปรึกษา รวมทั้งได้ชมโครงการสาธิตการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจ และจะได้นำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นอีกโครงการหนึ่งเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนฐานราก นอกเหนือจากการทำการเกษตร ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนนอกเหนือจากการเปิดโครงการประชารัฐแล้ว กระทรวงพาณิชย์ยังได้เปิดงาน”มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ” ให้กับประชาชนชาวกาญจนบุรี ได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าในราคาถูกอีกด้วย

พล.ท.ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (mou) หลังจากนี้จะได้ประชุมหารือในคณะทำงานเพื่อประเมินผลและปรับแนวทางให้เหมาะสมกับการจัดโครงการในภูมิภาคอื่นๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และมุ่งให้ประชาชนฐานรากได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ซึ่งการดำเนินการจะสอดรับกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ในลักษณะ bottom – up เพื่อฟื้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่