คค. ยันรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย หัวลำโพง -บางแค และเตาปูน-ท่าพระ เปิดบริการระยแรก ก.ย. 62

0
152

“ไพรินทร์ ชูโชติถาวร”เผยโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงเตาปูน – ท่าพระ คืบหน้า 97.69% คาดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการระยะที่ 1 ช่วงหัวลำโพง – ท่าพระ – หลักสอง ในเดือนกันยาฯ62 และระยะที่ 2 ช่วงเตาปูน – ท่าพระ ตามลำดับ กำหนดเปิดให้บริการทุกสถานีทั้งโครงการฯ ได้ในเดือนกุมภาฯ 63
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าวัดมังกร และสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายฯว่า ปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงเตาปูน – ท่าพระ มีความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้างงานโยธา คิดเป็น 97.69% (ณ สิ้นเดือนมกราคม 2561) คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ ระยะที่ 1 ช่วงหัวลำโพง – ท่าพระ – หลักสอง ในเดือนกันยายน 2562 และระยะที่ 2 ช่วงเตาปูน – ท่าพระ ตามลำดับ โดยมีกำหนดเปิดให้บริการทุกสถานีทั้งโครงการฯ ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเมื่อเปิดให้บริการเดินรถต่อเนื่องทั้งระบบแล้วจะทำให้เกิดการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีเป็นไปอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (ช่วงเตาปูน – บางซื่อ) ได้ที่สถานีเตาปูน เกิดเป็นโครงข่ายรถไฟฟ้าที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย