“อาคม”มอบนโยบายบขส.เข้ม ‘ความปลอดภัย’ต้องมาก่อน จี้พัฒนาองค์กรก้าวเป็น ‘ผู้นำ-แข่งขัน’ กับธุรกิจขนส่งอื่นได้

0
108

อาคม’มอบนโยบายบขส.เข้มความปลอดภัยต้องมาก่อน ให้คำนึงถึงความสุขและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก เป็นผู้นำและสามารถแข็งขันกับธุรกิจการขนส่งประเภทอื่นได้ เร่งติดตามโครงการปรับปรุงสภาพตัวถังรถโดยสาร 149 คัน การจัดหารถโดยสารใหม่ 369 คัน ย้ำทุกกระบวนการต้อง “ความโปร่งใสตรวจสอบได้” จี้ให้เร่งการพัฒนาและการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือไปบริเวณที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ (หมอชิต) ตามแผนเดิม เร่งนโยบายการยกเลิกใช้รถ 2 ชั้น พร้อมกำชับใมาตรการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชน สะดวกรวดเร็ว และการเชื่อมต่อการเดินทางไปสู่ระบบขนส่งสาธารณะอื่น

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน แผนงาน โครงการสำคัญ และมอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)ว่าตนได้มอบนโยบายการทำงานตามแนวทางของนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการเดินทางด้วยความปลอดภัย ให้คำนึงถึงความสุขและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก เป็นผู้นำและสามารถแข็งขันกับธุรกิจการขนส่งประเภทอื่นได้ พร้อมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสภาพตัวถังรถโดยสาร 149 คัน การจัดหารถโดยสารใหม่ 369 คัน ให้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัดด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ เร่งรัดการพัฒนาและการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือไปบริเวณที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ (หมอชิต) ตามแผนเดิม การปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางด่วนด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) แผนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) นโยบายการยกเลิกใช้รถ 2 ชั้น เพื่อความปลอดภัย และการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทักษะการขับรถสาธารณะขั้นสูงเพื่อสร้างนักขับรถมืออาชีพ พร้อมกำชับให้เข้มงวดมาตรการเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชน สะดวกรวดเร็ว การเชื่อมต่อการเดินทางไปสู่ระบบขนส่งสาธารณะอื่นได้ ปรับปรุงการให้บริการบนรถโดยสาร ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ การจองตั๋ว และเน้นย้ำการพัฒนาคุณภาพพนักงานขับรถ พนักงานบริการประจำรถ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ และช่วงสงกรานต์ 2561 ที่จะมาถึง มาตรการลดความแออัดและแก้ปัญหาการจราจรรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร การบริหารจัดการสถานี ตรวจเช็ครถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ติดตั้งระบบ GPS ควบคุมความเร็ว ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่เข้มงวดและบังคับใช้จะช่วยให้ ประชาชนเกิดความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ทั้งนี้ ได้กำชับให้ บขส. เร่งปรับปรุงสถานีขนส่งทั้ง 8 สถานีเพื่อให้บริการประชาชนอย่างดีที่สุด