วันอาทิตย์, ธันวาคม 3, 2023
หน้าแรก แท็ก คมนาคมขน่สง

แท็ก: คมนาคมขน่สง

‘ไทยสมายล์’เข้มความปลอดภัยสุขอนามัย รองรับการเดินทางยุคโควิด

สายการบินไทยสมายล์ ชูมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องรองรับการเดินทางไตรมาส 4  โดยดูแลผู้โดยสารตั้งแต่ภายในสนามบินต้นทางจนถึงสนามบินปลายทาง พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำ