NEDA เบิกม่านกิจกรรม CSR เติมฮักแพง ‘ไทย-ลาว”

0
304

ถือเป็นกิจกรรมประจำปีไปแล้วสำหรับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) (สพพ.) หรือ NEDA กับกิจกรรม “CSR&PRESS TOUR  2018” ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) นครพนม(ไทย)-ท่าแขก/นาเพ้า(สปป.ลาว)-จาลอ/ฮานอย(เวียดนาม) ระหว่างวันที่ 11-14 มี.ค.ที่ผ่านมา

ภายใต้กิจกรรมดังกล่าวที่นำโดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยพนักงาน และคณะสื่อมวลชนร่วม 30 ชีวิต ลงพื้นที่เพื่อร่วมรับฟังการเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม หัวข้อ “R12 Way Forwards on Thailand – Lao PDR – Vietnam Relations” หรือ “R12 เส้นทางสู่ความสัมพันธ์ไทย – ลาว – เวียดนาม” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวของทั้ง 3 ประเทศ

ขณะที่มิติความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน NEDA ก็ได้จัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ “น้ำใจ ‘เนด้า’สู่โรงเรียนชนบท ครั้งที่ 8” โดยครั้งนี้ NEDA ได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ วงเงิน 150,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี นายสุชาติ แสนสุภา ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเป็นให้การต้อนรับ

ครั้นข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาว ทางผู้บริหาร สพพ. และคณะสื่อมวลชน ยังได้เดินทางไปเติมความสุขและรอยยิ้มด้วยการส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ วงเงิน 150,000 บาท ให้กับโรงเรียนประถมสมบูรณ์และอนุบาล จอมทอง สปป.ลาวโดยมี ท่านแสง สุลิจัน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

งานนี้ม่วนซื่นโฮแซว(ปลื้มอกปลื้มใจ) ทั้งฝั่งไทยและสปป.ลาว กันไปเต็มๆ!