SAM รุกกิจกรรม Site Visit ผู้บริหารลงลุยพื้นที่ให้คำปรึกษาลูกค้าถึงบ้าน

0
80

SAM ช่วยลูกค้ารายย่อยเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จ หลังจัดโครงการ “เปิดบ้านทำงานวันหยุด”  และการลงพื้นที่เพื่อพบลูกค้า Site Visit (Knock Door) เมื่อเร็วๆ นี้ โดยสามารถช่วยลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ข้อยุติเป็นจำนวนเงินรวม  24.44 ล้านบาท    

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปี 2561 โดย SAM ได้ส่งจดหมายเชิญและนัดหมายลูกค้ารายย่อยให้เข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ในโครงการเปิดบ้านทำงานวันหยุดที่สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ ผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่ออกพบลูกค้าทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใน จ.นนทบุรี และปทุมธานี อีกด้วย ทั้งนี้มีลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ที่มีมูลหนี้ทางบัญชี (OPB) เป็นจำนวนเงินรวม 49.53 ล้านบาท โดยได้ตัวเลขข้อยุติ (GDP) จากการเจรจา เป็นจำนวนเงินรวม 24.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.82 นับเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจที่ SAM สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้ารายย่อยได้ ซึ่งปกติลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ค่อยสะดวกเข้ามาเจรจาในวันทำการ SAM จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ข้อยุติในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ที่ผ่านมาโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จึงเดินหน้าจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย SAM มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ให้มีทางออก และช่วยให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ไม่ต้องกังวลกับภาระหนี้อย่างที่ผ่านมา โดยจะจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้

สำหรับลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ SAM สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center ที่ 02-686-1800