เอสโซ่ ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

0
127

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์สู่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ

นายมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่ ผศ. ดร. ระวิน  รวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ สู่เยาวชนและประชาชนทั่วทุกภูมิภาคให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

ความสนับสนุนประกอบด้วย กิจกรรมร่วมกันของเอสโซ่ และ อพวช. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรม “รถคาราวานวิทยาศาสตร์” ซึ่งนำนิทรรศการสื่อทันสมัยและการสาธิตทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ผ่านโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 360 องศา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่าล้านคน มีคอลัมน์วิทยาศาสตร์น่ารู้ในภาพยนตร์ลงในหนังสือ อพวช. รายเดือน และการให้ความรู้ด้านพลังงานในรูปแบบต่างๆ โดยพิธีมอบจัดขึ้นที่ อพวช. ต.คลอง 5 จ.ปทุมธานี

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ เอสโซ่จึงร่วมสนับสนุน อพวช. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการกระจายโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่สู่ภูมิภาคต่างๆ เพื่อจูงใจให้เยาวชนหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์ อันเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของตัวบุคคลและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ