SAM รุกกิจกรรม Site Visit ผู้บริหารลงลุยพื้นที่ให้คำปรึกษาลูกค้าถึงบ้าน

0
179

SAM ช่วยลูกค้ารายย่อยเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ได้สำเร็จ หลังจัดโครงการ “เปิดบ้านทำงานวันหยุด”  และการลงพื้นที่เพื่อพบลูกค้า Site Visit (Knock Door) เมื่อเร็วๆ นี้ โดยสามารถช่วยลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ข้อยุติเป็นจำนวนเงินรวม  24.44 ล้านบาท    

นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปี 2561 โดย SAM ได้ส่งจดหมายเชิญและนัดหมายลูกค้ารายย่อยให้เข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ในโครงการเปิดบ้านทำงานวันหยุดที่สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ ผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่ออกพบลูกค้าทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใน จ.นนทบุรี และปทุมธานี อีกด้วย ทั้งนี้มีลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ ที่มีมูลหนี้ทางบัญชี (OPB) เป็นจำนวนเงินรวม 49.53 ล้านบาท โดยได้ตัวเลขข้อยุติ (GDP) จากการเจรจา เป็นจำนวนเงินรวม 24.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.82 นับเป็นความสำเร็จที่น่าภูมิใจที่ SAM สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้ารายย่อยได้ ซึ่งปกติลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ค่อยสะดวกเข้ามาเจรจาในวันทำการ SAM จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ข้อยุติในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ที่ผ่านมาโครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จึงเดินหน้าจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย SAM มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ให้มีทางออก และช่วยให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ไม่ต้องกังวลกับภาระหนี้อย่างที่ผ่านมา โดยจะจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้

สำหรับลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ SAM สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center ที่ 02-686-1800