ด่วน! AIS แจ้งยุติถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2018 หลังทรูยื่นฟ้องศาลให้ระงับถ่ายทอดผ่าน AIS Play และ AIS Play Box

0
116

AIS ประกาศระงับการถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2018 ผ่านทาง AIS Play และ AIS Play Box หลังจากที่ถ่ายทอดผ่านทางช่อง Free TV จากทั้ง 3 ช่อง คือ ช่อง 5 , ช่อง TRUE4U และช่อง 34 อัมรินทร์ทีวี มาตั้งแต่นัดเปิดสนามจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ซึ่งล่าสุดทาง ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ได้ยื่นฟ้องต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้ยุติการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้ยุติการถ่ายทอดตามที่ทางทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ร้องขอต่อศาล ทำให้ทาง AIS จำเป็นต้องยุติการออกอากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ดังประกาศที่ AIS แจ้งให้ทราบ ดังนี้

 

ขออภัยลูกค้าที่ใช้ AIS Play และ AIS Play Box ทุกท่าน

ที่ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดฟุตบอลโลก 2018 ได้

หลังทรูยื่นฟ้องศาลให้ระงับการถ่ายทอดผ่าน AIS Play และ AIS Play Box

ตามที่ บริษัท ซุปเปอร์ บอรดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) บริษัทในเครือของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ได้ดำเนินการถ่ายทอดรายการโทรทัศน์จากช่อง Free TV ทุกช่อง รวมถึงรายการการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 จากทั้ง 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง 5 , ช่อง TRUE4U และช่องอัมรินทร์ทีวีผ่าน AIS Play และ AIS Play Box มาตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 แล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจง และยืนยันว่า ที่ผ่านมาการออกอากาศรายการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 จากช่อง 5 ,ช่อง TRUE4U และช่องอัมรินทร์ทีวี ผ่านแอพพลิเคชั่น AIS Play และ AIS Play Box เป็นหน้าที่ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (ประกาศ Must Carry) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมรายการโทรทัศน์ที่มีการออกอากาศทั่วไป (Free TV) ได้โดยตรงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง ผังรายการ หรือเนื้อหารายการ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงในทุกช่องทาง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยุติการออกอากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป เนื่องจากศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้มีคำสั่งให้บริษัทยุติ การเผยแพร่รายการดังกล่าวตามที่ บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ได้ร้องขอต่อศาลไว้

บริษัทฯ จึงขออภัยผู้ใช้บริการทุกท่านในการยุติการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ตามคำสั่งศาลข้างต้น