เชื่อมแล้ว!ส่วนต่อขยายเตาปูน-บางซื่อ

0
121

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายฤทธา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้ว่าการ รฟม. ผู้บริหาร รฟม. และผู้บริหารบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เข้าร่วมพิธีฯ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน – บางซื่อ เป็นผลจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนด้วยระบบรถไฟฟ้า ที่จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง มีความปลอดภัย บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อขยายความเจริญของเมือง รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่อระหว่างสถานีเตาปูน ของรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) และสถานีบางซื่อ ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) โดยก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 และทดลองเดินรถไฟฟ้าเสมือนจริง (Trail running) จนสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมด้วย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และคณะ ได้ร่วมโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากชานชาลา ชั้น 3 ของสถานีเตาปูน ไปตามทางวิ่งลดระดับลงอุโมงค์ที่สถานีบางซื่อและเดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ณ สถานีสนามไชยและสถานีอิสรภาพ ซึ่งสถานีทั้ง 2 แห่ง ได้ออกแบบก่อสร้าง ให้มีความกลมกลืนกับประวัติศาสตร์ความเป็นมา และสัญลักษณ์เชิงพื้นที่ เช่น สถานีสนามไชย มีการออกแบบโดยจำลองท้องพระโรงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ให้ความรู้สึกที่งดงาม ตระการตา สถานีอิสรภาพ มีการตกแต่งภายในเป็นลักษณะเสารูปหงส์ ซึ่งถือเป็นสัตว์สิริมงคลและศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ สื่อถึงวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ มีระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1. ช่วงหัวลำโพง – บางแค ประกอบด้วยโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 4 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้ายกระดับจำนวน 7 สถานี รวมถึงมีศูนย์ซ่อมบำรุงจำนวน 1 แห่ง และอาคารจอดแล้วจร จำนวน 2 แห่ง มีกำหนดการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2562
2. ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ประกอบด้วยโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดับทั้งหมด ระยะทาง 13 กิโลเมตร มีสถานีรถไฟฟ้ายกระดับจำนวน 8 สถานี มีกำหนดการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2563