ขบ.เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ชั่วคราว

0
179

ขบ. เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ชั่วคราว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เพื่ออำนวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเทศกาลสงกรานต์ 2562 

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) กล่าวว่า กรมฯกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการจัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว)” โดยจะตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร, เอกมัย, บรมราชชนนี) สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ และบริเวณลานจอดรถกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นจุดขึ้นรถชั่วคราวสำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วโดยสารล่วงหน้ากับบริษัท ขนส่ง จำกัด เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน 2562

โดยศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัย ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย ให้คำแนะนำในการเดินทาง ควบคู่กับการดำเนินการเข้มงวดกวดขันการให้บริการผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภท เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังดำเนินมาตรการเข้มงวดตรวจสอบความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถก่อนเดินทาง หากตรวจพบรถโดยสารสาธารณะมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนหรือพ่น “ห้ามใช้” ด้านพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภท, มีความพร้อมพักผ่อนเพียงพอ, ลงบันทึกสมุดประจำรถทุกครั้ง, ไม่เสพสิ่งเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หากพบชั่วโมงการทำงานเกินที่กฎหมายกำหนด ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ทันที

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า สำหรับประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งทางผู้โดยสาร หรือช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งให้บริการตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ดังนี้ สายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, ทางเว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com, Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ”,Line: 1584dlt, แอปพลิเคชัน DLT GPS, ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี, ทางจดหมายหรือหนังสือร้องเรียน ส่งมายังกรมการขนส่งทางบก หรือร้องเรียนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะจนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ โดยมีมาตรการขั้นเด็ดขาดลงโทษผู้กระทำความผิดขั้นสูงสุดทุกกรณี กรณีกระทำความผิดซ้ำซาก ความผิดร้ายแรงและเข้าข่ายเป็นภัยสังคม พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

ศกาล