ขนส่งฯเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก-ปลอดภัยในการเดินทางร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 3 – 7 พ.ค.62

0
68

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้รับมอบหมายภารกิจในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้านการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ โดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุดจิตอาสา ดังนี้

– จุดลงรถรับส่งประชาชนพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน รวม 7 จุด ดังนี้ แยกสนามม้านางเลิ้ง บ้านมนังคศิลา เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เชิงสะพานพระราม 8 สะพานพระพุทธยอดฟ้า วัดเทพศิรินทราวาส บ้านพิษณุโลก จัดเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุดเพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมควบคุมการให้บริการของรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน 

– จุดจอดรถรอบนอกสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารไม่ประจำทางจากต่างจังหวัด ดังนี้ ทิศใต้ เซ็นทรัลพระราม 2 พุทธมณฑลสาย 4 วิทยาลัยทองสุข อู่รถบรมราชชนนี เซ็นทรัลศาลายา ทิศเหนือ เมืองทองธานี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ทิศตะวันออก อิเกีย เมกะ ไบเทค บางนา และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานครทุกแห่ง จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำการให้บริการรถ shuttle Bus ของ ขสมก. ให้บริการรับส่งฟรี เพื่อเข้าสู่บริเวณงานในจุดที่ใกล้ที่สุด 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับต่างจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขาทุกแห่งปฏิบัติตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงงานพระราชพิธีฯ เช่นเดียวกันโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการอำนวยความสะดวก ให้สำนักงานขนส่งทุกจังหวัดประสานงานกับจังหวัดเพื่อจัดรถบัสเช่าเหมาอำนวยความสะดวกและให้บริการ และจัดรถเสริมให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนที่จะมาเข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ โดยได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งให้เตรียมรถโดยสารและจัดหารถเสริมในทุกเส้นทางที่มีความต้องการเดินทางทั้งเที่ยวไปและกลับ จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ด้านความมั่นคง ควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่ง ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านความปลอดภัย ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถทุกคนตาม Checklist ก่อนออกเดินทาง 

และให้คำแนะนำผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการโดยสารจนถึงจุดหมายปลายทาง จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ นอกจากนี้ ให้ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทุกแห่งเฝ้าระวังติดตามรถโดยสารที่จะเดินทางร่วมงานพระราชพิธีฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนสามารถติดตามรถโดยสารได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS นอกจากนี้ ขบ. ได้ขอความร่วมมือผู้ให้บริการรถสาธารณะทุกประเภทร่วมกันดูแลและให้บริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ไม่เอาเปรียบผู้โดยสารและปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2562 

หากพบรถโดยสารสาธารณะเอาเปรียบประชาชน ขบ. จะดำเนินการตามกฎหมายทันที โดยปรับอัตราโทษสูงสุดและบันทึกประวัติเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจถูกพิจารณาพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถด้วย ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง