กทท.ลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบเหตุกรณีตู้คอนเทนเนอร์ไฟไหม้

0
89

กทท.ลงพื้นที่เยียวยาผู้ประสบเหตุกรณีตู้คอนเทนเนอร์ไฟไหม้ ย้ำไม่ได้ประกาศห้ามเรือเข้าเทียบท่า หากแต่อาจเกิดความไม่สะดวกขณะตรวจสอบวัตถุที่จมอยู่ใต้น้ำก่อนเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ลั่นจะดำเนินการเคลื่อนย้ายให้แล้วเสร็จภายใน 12.00 น.ของวันนี้

ในวันนี้ (28 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 10:30 น.) เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง แจ้งว่า จากการดำเนินการลงพื้นที่บริเวณแอ่งจอดเรือที่ 1 (BASIN 1) เมื่อวานนี้นั้น ขณะนี้ บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จำกัด (A0) บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (A1) บริษัท แอล ซี บี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด (B1) และบริษัท เอเวอร์กรีน เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด (B2) สามารถให้บริการเรือเข้าออกได้เกือบปกติแล้ว และขอเรียนชี้แจงว่า ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และศูนย์ปลอดภัยคมนาคมทางน้ำ ไม่ได้มีประกาศในการห้ามเรือเข้าเทียบท่า หากแต่อาจเกิดความไม่สะดวกในขณะตรวจสอบวัตถุที่จมอยู่ใต้น้ำก่อน เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและจะดำเนินการเคลื่อนย้ายให้แล้วเสร็จภายใน 12.00 น.ของวันนี้

ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มีมาตรการ ที่จะดำเนินการต่อไปดังนี้

1. มาตรการแก้ไขเยียวยาและลดผลกระทบขณะเกิดเหตุ

⁃ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบ ชุมชน โรงพยาบาล ในทันที

⁃ เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดตั้งศูนย์ร้องเรียนผู้ประสบเหตุ

– รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นทั้งหมดก่อน

2. มาตรการฟื้นฟู และเยียวยาภายหลังเกิดเหตุ

– ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบ อย่างต่อเนื่อง

– ตั้งคณะทำงานในการพิจารณาการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด สายเรือ KMTC และชุมชน เพื่อดำเนินการดังนี้

2.1 ประชุมร่วม 3 ฝ่าย ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด และ ผู้แทนสายเรือ KMTC พิจารณาผลการเยียวยาตามกรณีที่เกิดขึ้น

2.2 -รับข้อร้องเรียนจากเทศบาล

-ท่าเรือแหลมฉบัง คัดแยกประเภทผลกระทบ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านทรัพย์สิน

-เชิญเทศบาล ตำรวจ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ ผู้แทนชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ประชุมหารือ ชี้แจงผลการพิจารณาการเยียวยา

2.3 พิจารณาประเมินค่าเสียหาย 7 วันทำการ หลังจาก 7 วันเริ่มดำเนินการตามมาตรการเยียวยา ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ

3.ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ โดย ท่าเรือแหลมฉบัง กรมควมคุมมลพิษ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถเข้ายื่นเรื่องที่ “ศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ประสบภัย เทศบาลนครแหลมฉบัง” ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.