ครม.ไฟเขียว ‘ไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน’

0
119

ครม.ไฟเขียวร่างสัญญาไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน ให้ ร.ฟ.ท.ลงนามร่วมกับกลุ่มซีพีเอช ได้ตามที่สกพอ.เสนอ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (28 พ.ค.) มีมติเห็นชอบร่างสัญญาให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐโครงการรถไฟความเร็วสูงเขื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ

โดยหลังจากนี้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการลงนามในสัญญากับนิติบุคคล กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่มซีพีเอช) ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลได้ โดย รฟท.จะจ่ายเงินให้กับเอกชนผู้ร่วมลงทุน 1.49 แสนล้านบาท โดยทยอยลงทุนรวม 10 ปีละประมาณ 1.49 หมื่นล้านบาท ตามที่ได้ตกลงกับภาคเอกชน

ทั้งนี้ เป็นสัญญาร่วมการลงทุนมีระยะเวลา 50 ปี จากนั้นโครงการจะกลับคืนเป็นสิทธิ์ของรัฐ คาดว่ารัฐบาลจะได้ผลตอบแทนรวมกว่า 3 แสนล้านบาท