“นครชัยแอร์” ฝ่าด่านราคาน้ำมันขาขึ้น เพิ่มรถรุ่นใหม่ ‘Safety Coach” ยันข่าว ‘ลดเที่ยววิ่ง’ ไม่เป็นความจริง!

0
271

“นครชัยแอร์” เดินหน้าเพิ่มรถรุ่นใหม่ “นครชัยแอร์ 30 ปี Safety Coach”สวนทางทิศทางราคาน้ำมันขาขึ้น เน้นอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ชี้กระแสข่าว “ลดเที่ยววิ่ง”แค่ข่าวลือ ยันยังไม่มีนโยบายลดเที่ยววิ่ง

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ นครชัยแอร์ได้มีการปรับปรุงพัฒนาบริการ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่เสมอเป็นการอำนวยความสะดวกสบาย ด้วยการรักษามาตรฐานการบริการ และความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯมีรถให้บริการทั้งหมด 389 คัน และยังคงเดินหน้าเพิ่มจำนวนรถโดยสารรุ่นใหม่ “นครชัยแอร์ 30 ปี Safety Coach” ให้บริการในเส้นทางต่างๆ ตามแผนที่ได้วางไว้ในการเพิ่มรถ 42 คัน ภายใน ปี 2561 ปัจจุบันสามารถดำเนินการเพิ่มรถไปได้แล้วกว่า 50% ในเส้นทางต่างๆ ดังนี้ เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น, กรุงเทพฯ – เชียงใหม่,กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ – อุดรธานี, กรุงเทพฯ – อำนาจเจริญ, กรุงเทพฯ – อ.เขมราฐ, กรุงเทพฯ – ขอนแก่น, กรุงเทพฯ – สุรินทร์, กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ – กาฬสินธุ์

สำหรับที่มีกระแสข่าวเรื่องลดจำนวนเที่ยววิ่งที่เผยแพร่ออกไปในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ เรียนให้ทราบว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง การให้บริการรถโดยสารของนครชัยแอร์ ยังคงให้บริการเดินรถด้วยเที่ยววิ่งมาตรฐาน และราคาค่าโดยสารตามปกติ ไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างไร ผู้โดยสารยังสามารถเดินทางในเที่ยวเวลาคงเดิมที่เคยใช้บริการ ถึงแม้ว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ธุรกิจการเดินทางจะเป็นช่วง Low season กลยุทธ์การทำธุรกิจในช่วงนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมาตรการขับรถเพื่อความปลอดภัยในฤดูฝน และการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากร พร้อมการบริหารจัดการเที่ยวเวลาเดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งการคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับประชาชนในการเดินทาง นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับทีมช่างในการดูแลบำรุงรักษารถโดยสารให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในปัจจุบัน เพื่อป้องกันอันตรายการอาจจะเกิดขึ้นเมื่อต้องขับรถในช่วงฝนตก

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า นครชัยแอร์ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ลูกค้าประชาชนผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดี และความสะดวกสบายสูงสุดด้วยรถที่มีมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ พร้อมปรับการให้บริการต่างๆ ให้ตรงกับสถานการณ์ และความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนานำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชนรวมถึงพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยการในเดินทาง ทั้งด้านตัวรถ สมรรถนะรถและพนักงานขับรถให้มีมาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัย และสะดวกสบายสูงสุดตลอดการเดินทาง สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลให้บริการ ติดต่อเบอร์ Call Center 1624 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06:00 – 23:00 น.