ผุดไอเดียเก๋ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ งานวิจัย 2 น.ศ.ครุศาสตร์ฯ มจพ.

0
602

“ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ”  ฝีมือของนางสาวณัฐชยา สีดาจันทร์ นายจักรภัทธ จอมพันธ์ นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยมี ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค เป็นที่ปรึกษา การันตรีรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทนวัตกรรมในการช่วยทำความสะอาด และอำนวยความสะดวกให้เจ้าของจากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 47 (The 47th International Exhibition of Inventions Geneva) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และผลงานเรื่อง ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ (Cat Automatic Toilet) เป็นการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยด้านสุขอนามัยของมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ห้องน้ำแมวมีดีไซน์ที่แปลกตาคือ ออกแบบเป็นบ้านทรงไทยขนาดกระทัดรัด มีความแข็งแรง สะดวกสบาย ยืดหยุ่น คล่องตัว และการเคลื่อนย้ายสะดวก บนพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวใส่ใจในทุกรายละเอียดของคนรักแมว   ให้อารมณ์และความรู้สึกที่ดูอบอุ่น  อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับ “แมว” เหมาะสมสำหรับสังคมที่รีบเร่ง การดีไซน์ห้องน้ำแมวยุคใหม่ให้พร้อมใช้งานได้อย่างครบครัน  บวกกับแอพพลิเคชั่นในการตรวจเช็คเวลาเข้าออกใช้งานห้องน้ำแมวได้นานถึง 14 วัน เมื่อผู้เลี้ยง”แมว” ติดธุระยังอยู่นอกบ้าน ตอบโจทย์เทรนด์การอยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความสร้างสรรค์ในแบบฉบับของตนเอง

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาการสัมผัสสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยงโดยตรง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคจากสัตว์เลี้ยง และประหยัดเวลาในการดูแลสัตว์เลี้ยงในกรณีที่ผู้เลี้ยงจำเป็นจะต้องเดินทางบ่อยครั้งไม่มีเวลาอยู่บ้านเพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงได้ตลอดเวลา

ลักษณะเด่นของห้องน้ำแมวอัตโนมัติคือ การทำความสะอาดจัดเก็บสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยงได้เองหลังจากที่สัตว์เลี้ยงนั้นได้ทำการเข้ามาขับถ่ายสิ่งปฏิกูล ซึ่งหลังจากทำการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลแล้ว  ตัวเครื่องจะทำการเติมทรายที่ใช้ในการดูดซึมน้ำและความชื้นของสิ่งปฎิกูลด้วยตัวเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูดซึมน้ำส่วนความชื้นนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรายเป็นสำคัญ  ห้องน้ำแมวมีขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร และน้ำหนัก 10 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังใช้ระบบแอพพลิเคชั่นในการตรวจเช็คเวลาเข้าหรือออกการใช้งานห้องน้ำแมวอัตโนมัตินี้ ระบบดังกล่าวสามารถระบุตัวตนของ “แมว” ได้เป็นรายตัว  รวมถึงขนาดของน้ำหนักแมว ตลอดจนการกำหนดออฟชั่น (option) ให้สามารถระบุวันในการต้องเข้ารับ “วัคซีน” ของสัตว์เลี้ยงตัวนั้นๆ  สิ่งที่เพิ่มเติมไปก้าวสู่แพลตฟอร์มแห่งอนาคตที่มีไลฟ์สไตล์ตามแบบของตนเองอย่างสิ้นเชิง  อีกทั้งยังเป็นการลดความเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ยังรู้สึกได้ถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงของได้ตลอดเวลา

“ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ”  จะเริ่มจากจัดเก็บข้อมูล การพัฒนา และออกแบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงทดสอบประสิทธิภาพเครื่อง นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ อีก และอาศัยเทคนิคที่ใช้ในโปรแกรมกระบวนการดังต่อไปนี้  โปรแกรม  Arduino ซึ่งถูกพัฒนาโดยการเขียน ภาษา C  ในการพัฒนาควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชิ้นต่าง ๆ และโปรแกรม  Visual studio จะถูกพัฒนาโดยการเขียน ภาษา JavaScript ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

ประโยชน์การใช้งานวิจัย คือ กระบวนการทำความสะอาดสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยงให้เองอัตโนมัติ สะดวก ถูกสุขอนามัย และไม่มีกลิ่นฉุน บ้านไม่เหม็นสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยงอีกต่อไป ผู้เลี้ยงที่ติดธุระหรือเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถใช้ระบบนี้ได้ครั้งละสูงสุดถึง 14 วัน ทำงานด้วยตนเองตลอดเวลา ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์และผู้เลี้ยง ประหยัดทรายแมวได้เป็นอย่างมาก และที่สำคัญสามารถถอดตัวบอดี้ออกมาทำความสะอาดได้ทำให้ท่านสามารถมั่นใจถึงความสะอาดได้ มีแอพพลิเคชั่นในการตรวจสอบการใช้ห้องน้ำของสัตว์เลี้ยงได้ตลอดเวลา ซึ่งตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบันที่มีคนหันมาเลี้ยงแมวมากกว่าสุนัขเพราะดูแลง่าย และไม่จำเป็นต้องดูแลตลอดเวลา ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เน้นการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาพัฒาได้เป็นอย่างดีพร้อม ๆ กับการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจะทำให้ธุรกิจนี้สามารถอยู่รอดได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 02-913-2500 ต่อ. 3234 หรือ duangkamol.p@fte.kmutnb.ac.th