สนามบินสุวรรณภูมิ ให้บริการจอดรถยนต์ฟรี 11-15 ต.ค.62

0
26

สนามบินสุวรรณภูมิ ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ในช่วงวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 11 – 15 ต.ค.62 และจัดรถ Shuttle Bus ฟรีให้บริการรับ – ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร-ผู้ใช้บริการระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาว – อาคารผู้โดยสาร

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)กล่าวว่า ทสภ. ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ ณ ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. – 15 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. สามารถจอดรถยนต์ได้ 718 คัน นอกจากนี้ ทสภ. จัดรถ Shuttle Bus ให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างลานจอดรถยนต์ระยะยาว – อาคารผู้โดยสารอาคาร บริเวณชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 และวนขึ้นไปชั้น 2 ประตู 5 ทุก 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ใช้บริการ ทสภ. ในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทางไปท่าอากาศยานล่วงหน้า 3 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และล่วงหน้า 2 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง