สายตะวันออก 11 ขบวน งดจอดรับ-ส่งป้ายพระจอมเกล้า

0
8

การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นที่ต้องประกาศให้ขบวนรถสายตะวันออก จำนวน 11 ขบวน งดให้บริการหยุดรับ – ส่ง ผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถพระจอมเกล้า (พม.) เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเพื่อให้การดำเนินมาตรการคัดกรองผู้โดยสารของการรถไฟฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปอย่างเคร่งครัดตามที่ทางราชการกำหนด ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตามขบวนรถ ดังนี้

1. ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก – กรุงเทพ

2. ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ

3. ขบวนรถธรรมดาที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ

4. ขบวนรถธรรมดาที่ 383/384 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

5. ขบวนรถธรรมดาที่ 389/390 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

6. ขบวนรถธรรมดาที่ 380 หัวตะเข้ – กรุงเทพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้.