โควิดพ่นพิษ!รถบรรทุกแน่นด่านแม่สาย

0
52

รถบรรทุกขนส่งสินค้าจอดแน่นด่านแม่สายหลังเมียนมาลดจำนวนรถบรรทุกขนส่งสินค้าจากไปไปเมียนมาเหลือ 6 คันต่อวันชั่วคราวจากเดิมวันละ 1,000 คันหวังคุมเข้มมาตรการด้านสาธารณสุขหลังไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดหนัก ย้ำคณะทำงานร่วม 2 ประเทศกำลังคลี่คลายปัญหาหากอนาคตสถานการณ์ดีขึ้น อาจปรับเพิ่มจำนวนรถขนส่งสินค้าระหว่าง 2 ประเทศต่อไป

แหล่งข่าวจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) รายงานว่าหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสควิด-19 ในประเทศเมียนมาที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้ไทยที่มีพื้นที่ชายแดนหลายจังหวัดติดกับประเทศเมียนมาได้เกาะติดสถานการณ์และเข้มงวดมาตรการด้านสาธารณสุขตามรัฐบาลและในพื้นที่แต่ละจังหวัดกำหนดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศ เพื่อให้มีความปลอดภัย

ขณะนี้ได้รับรายงานปัญหาจากการขนส่งสินค้าที่ด่านพรมแดนแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงรายเนื่องจากปกติมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าไปเมียนมา 1,000 เที่ยวต่อวัน แต่ขณะนี้เมียนมาได้จำกัดสิทธิ์ลดจำนวนรถบรรทุกขนส่งสินค้าเหลือ 6 คันต่อวันเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมโรคและความปลอดภัยหลังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในเมียนมา

โดยเฉพาะรถบรรทุกขนส่งสินค้าไทยที่จำเป็นต้องขนส่งสินค้าประเภทผักและผลไม้ผ่านเมียนมา เพื่อขนส่งต่อไปยังประเทศจีน ขณะที่รถบรรทุกขนส่งสินค้าจากเมียนมาเข้าไทยนั้นไทยยังไม่อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าเมียนมาเข้าไทยได้ เนื่องจากเมียนมายังมีสถานการณ์โควิด-19 รุนแรง ขณะนี้ทางจังหวัดในพื้นที่และคณะทำงานร่วมทั้ง 2 ประเทศกำลังคลี่คลายปัญหาอยู่ เพื่อไม่ให้กระทบปัญหาการขนส่งสินค้าทั้ง 2 ประเทศ โดยจะประเมินสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด หากอนาคตสถานการณ์ดีขึ้น อาจจะมีการปรับเพิ่มจำนวนรถขนส่งสินค้าระหว่าง 2 ประเทศต่อไป