ไม่ได้ปิดเอง!BTS แจงปฏิบัติตามคำสั่ง กอร.ฉ.

0
14

รถไฟฟ้า BTS แจงกรณีปิดให้บริการตามคำสั่งกอร.ฉ.ไม่ได้ปิดเอง ย้ำประชุมร่วมทุกครั้ง ชี้ทางตร.เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ลั่นเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน และเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า การที่บริษัทฯ จำเป็นต้องประกาศหยุดให้บริการรถไฟฟ้าทุกครั้งในช่วงที่มีการชุมนุมนั้น เป็นการดำเนินการตามคำสั่งของกองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กอร.ฉ.) และคำสั่งศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมและอาคารสถานที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บีทีเอส แจ้งด้วยว่า ทางบริษัทฯ ได้เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ต้องทำตามหน้าที่ แต่ทุกครั้งก่อนที่จะมีการปิดให้บริการรถไฟฟ้า จะมีการประชุมหารือร่วมกับตำรวจทุกครั้ง และได้มีการชี้แจงให้ทราบผลกระทบที่จะตามมา แต่ทางตำรวจเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก บริษัทฯ ก็ต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ตระหนักถึงผู้โดยสารทุกท่าน และเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน รถไฟฟ้าบีทีเอส ยังคงมุ่งมั่นให้บริการผู้โดยสารของเราอย่างดี และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน