บินไทย ผนึก Netbay จุดพลุบริการใหม่ TG-e-Import Service Payment ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

0
160

บมจ.การบินไทย ผนึก บมจ.เน็ตเบย์ เปิดมิติใหม่ของการให้บริการ TG-e-Import Service Payment Gateway ในการรับชำระเงินค่าคลังสินค้าที่นับวันมีปริมาณสินค้าเพิ่มมากขึ้นที่ขนส่งสินค้าโดยสายการบิน TG เอง และสายการบินต่างประเทศทั่วโลกที่เลือกใช้บริการคลังสินค้าของการบินไทยในสนามบินสุวรรณภูมิ ชูระบบ TG-e-Import Service Payment Gateway เป็นระบบสมบูรณ์แบบที่ออกแบบนวัตกรรมควบคู่ระหว่างเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงิน (Online Payment) สามารถทำงานพร้อมกันในคราวเดียวกันผ่านระบบ Gateway Netbay ที่มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศโดยตรงระหว่าง การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ซึ่งระบบดังกล่าวนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของทุกฝ่าย ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านผู้บริหารการบินไทยและเน็ตเบย์คาดมีลูกค้าลงทะเบียนใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หลังมีผู้ใช้บริการแล้วอย่างต่อเนื่อง

นายดำรงค์ชัย แสวงเจริญ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ระบบ TG-e-Import Service Payment Gateway พร้อมเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้เปิดตัวกับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการคลังสินค้าของการบินไทย ซึ่งระบบจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการกรอกเอกสารผิด ลดขั้นตอนการชำระเงินได้มากจากเดิมมีถึง 9 ขั้นตอน ซึ่งวิธีการชำระเงินแบบเดิม ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่แคชเชียร์ของการบินไทยทำให้เสียเวลามาก ระบบดังกล่าวนี้สามารถสั่งพิมพ์และออกเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ทันที ลดขั้นตอนการตรวจสอบยอดเงินกับธนาคารได้อย่างเรียลไทม์ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกของการบินไทยเพื่อให้ผู้ใช้บริการ เช่น ผู้นำเข้าสินค้า, บริษัท Freight Forwarder, บริษัท ชิปปิ้ง, และตัวแทนออกของ ฯลฯ ได้รับสินค้าและบริการความสะดวกให้อย่างรวดเร็ว

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) หรือ Netbay
ผู้นำด้านการพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี Digital Business Technology & FinTech Platform ผู้ให้บริการด้าน
e-Trade Finance Supply Chain และ e-Business Services อย่างครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการระบบ TG-e-Import Service Payment Gateway ซึ่งมีการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการบินไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย ในฐานะพันธมิตร เพื่อการชำระเงินค่าคลังสินค้าของการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Netbay กล่าวอีกว่า คาดหวังจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าจำนวนมากที่ใช้บริการคลังสินค้าของการบินไทย และเล็งเห็นประสิทธิภาพและประโยชน์ของการทำธุรกรรมทางออนไลน์ในยุค Digital Economy โดยเชื่อมั่นว่าผลดีของการใช้ Platform ของ Netbay ที่มีประสบการณ์การพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยีมานานกว่า 13 ปี และได้พัฒนาระบบ TG-e-Import Service Payment Gateway ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาเพื่อการให้บริการอื่นๆ ของการบินไทยและลูกค้าผู้ใช้บริการได้อีกมากมาย