พร้อมเต็มร้อย!ทล.พร้อมรับมือปชช.เดินทางวันหยุดยาว เน้น”สะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัย”

0
5

“คมนาคม” มอบโยบายเร่งด่วน กรมทางหลวงดูแลประชาชนเดินทางหยุดยาว 21-24 ต.ค. 2564  เน้นพิเศษเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ด้านกรมทางหลวงเต็มร้อยทั้งบุคคลากรและอุปกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมบูรณาการหลายหน่วยงานจัดการจราจรผ่านโดรน รายงานสดผ่าน Thailand Highway Traffic

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน ในช่วงวันหยุดราชการระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564  เพื่ออำนวยความสะดวกให้มีความรวดเร็ว พร้อมทั้งให้เน้นย้ำการดูแลด้านความปลอดภัยการเดินทางเป็นพิเศษเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ทั้งนี้ กรมทางหลวงพร้อมเต็มร้อยทั้งด้านบุคคลากรและอุปกรณ์ตลอด 24 ชั่วโมง  ร่วมบูรณาการหลายหน่วยงานจัดการจราจรผ่านโดรน รายงานสดผ่าน Thailand Highway Traffic โดยหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศจัดเตรียมแผนการปฎิบัติงานรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างเต็มที่  ปรับแผนงานที่เคยใช้กับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ให้มีความทันสมัยเท่ากันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และจัดเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อมีการจราจรติดขัดสะสมบนเส้นทางหรือเกิดอุบัติเหตุ  โดยร่วมบูรณาการทำงานกับตำรวจทางหลวง และหน่วยงานในพื้นที่ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด ในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีมาตรการดังนี้

 ด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

  – จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงาน เมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีจราจรติดขัดสะสมบนเส้นทางให้เปิดช่องทางพิเศษ โดยร่วมกับตำรวจทางหลวง/ตำรวจท้องที่ในการบริหารสัญญาณไฟจราจร รวมทั้งให้บริหารจัดการโดยนำรถตรวจการณ์ Mobile VMS (MVMS) มาใช้สำหรับบริหารจราจร/อุบัติเหตุ  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนทราบ

 – ตรวจสอบป้ายเตือน ไฟสัญญาณ ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

 – หน่วยงานในพื้นที่ร่วมบูรณาการกับศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดในการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

 – การทำงานให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการของหน่วยงานด้านสาธารณสุข ด้านความมั่นคง และระเบียบ/ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่

– ให้กำกับดูแลโครงการก่อสร้างในพื้นที่ให้มีความเรียบร้อยและให้ตรวจสอบป้ายระหว่างงานก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ ให้เป็นไปตามาตรฐานงานก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ติดตั้งป้ายเสริมเพื่อรองรับกับการจราจรที่มากขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง เมื่อเกิดการจราจรสะสม ชะลอตัว ให้เข้าแก้ไขในทันที

– เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมอยู่ในหน่วยงาน/พื้นที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านการบริหารจัดการด้านความสะดวก

– จัดให้มีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เน้นการให้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การซ่อมเบื้องต้น แบตเตอรี่หมด น้ำมันหมด เน้นให้บริการต่อประชาชนผู้ใช้ทางในเส้นทางสายหลัก

– เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมอยู่ในหน่วยงาน/พื้นที่พร้อมปฏิบัติงาน

– ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสายด่วนกรมทางหลวง 1586 และสายด่วนตำรวจทางหลวง 1193  รวมทั้งสื่อทางช่องทางต่างๆ  ของกรมทางหลวง เช่น  Twitter ,  Facebook

ด้านมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19)

– ให้เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน

– ตั้งแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้พื้นที่ส่วนกลาง หมั่นทำความสะอาดภายในพื้นที่บริการประชาชน

– เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

– คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการประชาชน โดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งภายในจุดบริการจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ   การให้ข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางเลือก บริการน้ำดื่ม รวมทั้ง แอลกอฮอล์เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมทั้งได้จัดเตรียมห้องน้ำบริการประชาชน  (ในพื้นที่หมวดทางหลวง)  อีกด้วย

โดยผู้ใช้ทางสามารถติดตามการรายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบ Real time ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Traffic (ทางหลวงพิเศษ) / Thailand Highway Traffic  รวมทั้ง Facebook “ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวง” อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจร วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง 

หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7  และตำรวจทางหลวง 1193