กทพ.แจ้งเปลี่ยน 2 ช่องบริการเป็นระบบ ETC เพื่อรองรับรถผู้ใช้ Easy Pass ด่วนฉลองรัช

0
102

24 ตุลาคม 2564 ด่านฯพระราม 9-1 (ฉลองรัช) จะเปลี่ยนการให้บริการช่องทางที่ 2 เป็นระบบ ETC เพื่อรองรับรถผู้ใช้ Easy Pass จากทิศทางศรีนครินทร์ และทิศทางอโศก เข้าสู่ทิศทางรามอินทรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะดำเนินการเปลี่ยนการให้บริการในช่องทางที่ 2 ของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระราม 9-1 (ฉลองรัช) ทางพิเศษฉลองรัช เป็นระบบ ETC เพื่อรองรับรถผู้ใช้ Easy Pass จากทิศทางศรีนครินทร์ และทิศทางอโศก เข้าสู่ทิศทางรามอินทราของทางพิเศษฉลองรัช โดยกำหนดการจะเปิดให้บริการ เวลา 00.01 ของวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ซึ่งผู้ใช้บัตร Easy Pass ที่เดินทางจากทิศทางดังกล่าวจะสามารถผ่านทางพิเศษได้ที่ช่องทางที่ 2 และช่องทางที่ 3 และผู้ใช้ทางพิเศษที่ชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสดจะสามารถชำระค่าผ่านทางได้ที่ช่องที่ 1 และช่องที่ 4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543นอกจากนี้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application “EXAT Portal”เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Pass รับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งาน Application อื่น ๆ ของ กทพ. อาทิ EXAT Trafficอีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย