ซีปังเท้าขนานแท้!  

เหลือบไปเห็นข่าวเล็กๆ ชิ้นหนึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องที่กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Venture) ผู้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างและบริหารโครงการรถไฟฟ้า2 สายรวด

0
351