กทท. แจ้งหยุดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่

0
32

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ขอแจ้งบริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.ถึงวันอังคารที่ 4 มกราคม 2565  เวลา 08.30 น. สามารถแจ้งความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 เพื่อ ทกท. จะได้จัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ

สำหรับโรงพักสินค้า คลังสินค้า หรือท่าบริการตู้สินค้าที่บริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือเจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่ไม่ได้แจ้งขอทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าไว้ ทกท. จะงดให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ กทท. จะหยุดให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ ทกท. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.