ทช.เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกปลอดภัยปชช.เดินทางช่วงสงกรานต์65

0
17

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ พร้อมหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด ประกอบด้วย หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษ์, หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัย, หมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์, หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรารมย์ และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (11-17 เมษายน 2565) ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่มุ่งเน้นการป้องกันและลดจำนวนการเกิดสถิติอุบัติเหตุลง รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่น สร้างความอุ่นใจในการเดินทางให้กับประชาชน ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19”

โดยได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จัดตั้งชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง พร้อมเก็บข้อมูล จุดที่เกิดอุบัติเหตุ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเส้นทาง พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบบริเวณที่เสี่ยงอันตราย หรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146