ทล.สรุปอุบัติเหตุเดือนมี.ค.65 พบลดลง 42% สาเหตุหลักขับเร็วเกินกม.กำหนด

0
24

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ  เดือนมีนาคม 2565 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงจำนวน 997 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 145 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 684 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,494 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 42% ผู้เสียชีวิตลดลง 43% บาดเจ็บลดลง 45% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 43% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 79% (792 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 6% (64 ครั้ง) การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 6% (57 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 5% (48 ครั้ง) 

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 69% (692 ครั้ง)ทางโค้ง 12% (119 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 7% (67 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 40% (594 คัน) รถยนต์นั่ง 25% (374 คัน) และรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง) 11% (162 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 23% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19% และภาคตะวันออก 15% นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 7 ตอน หนองข้างคอก – ตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี จำนวน 39 ครั้ง 

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวงพร้อมทั้งให้แขวงทางหลวงดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยถนน ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทางรวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย 

หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง