ทล.สรุปอุบัติเหตุเดือนมิ.ย.65 พบลดลง23% ชี้สาเหตุหลัก“ขับเร็ว”ยังนำโด่ง!

0
15

กรมทางหลวง(ทล.)สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนมิ.ย.65 พบลดลง 23% ชี้สาเหตุหลักขับเร็วเกินกฎหมายกำหนดรองมาหลับใน ส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง เผยปิคอัพบรรทุก 4 ล้อครองแชมป์เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ภาคเหนือนำโด่งเกิดมากสุดรองมาภาคอีสาน

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ  เดือนมิถุนายน 2565 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 947 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 135 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 663 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,397 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 23% ผู้เสียชีวิตลดลง 7% บาดเจ็บลดลง 13% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุลดลง 20% ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 76% (721 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ หลับใน 8% (77 ครั้ง) การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 7% (68 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (41 ครั้ง) 

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 63% (595 ครั้ง) ทางโค้ง 13% (126 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 9% (83 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 41% (566 คัน) รถยนต์นั่ง 23% (326 คัน) และรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง) 11% (158 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 21% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21% และภาคตะวันออก 15%  นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 9 ตอน บางปะอิน – แขวงรามอินทรา จำนวน 49 ครั้ง 

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวงพร้อมทั้งให้แขวงทางหลวงดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยถนน ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทางรวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย 

หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง