ร.ฟ.ท.จัดขบวนพิเศษขบวนที่สอง ลำเลียงเสบียงสัตว์ภายใต้โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคใต้

0
182

 

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์จัดรถไฟขบวนพิเศษขบวนที่สอง ลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์ ภายใต้โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และจากกรมปศุสัตว์ 7,200 ฟ่อน รวม 20 ตู้ นำไปทยอยส่งมอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้ผ่านสถานีปลายทาง3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และนราธิวาส โดยได้เริ่มปล่อยขบวนรถออกจากสถานีซับม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เวลา 15.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคใต้ ให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพดำเนินวิถีชีวิต
ได้เป็นปกติอีกครั้ง การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงาน
ความมั่นคงในพื้นที่จัดรถไฟขบวนพิเศษลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์เป็นขบวนที่สอง เพื่อนำเสบียงสัตว์หญ้าแห้งภายใต้โครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และจากกรมปศุสัตว์ไปส่งมอบแก่พี่น้องเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ผ่านสถานีปลายทาง 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และนราธิวาส

ทั้งนี้ในรถไฟขบวนพิเศษลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์ขบวนที่สอง เส้นทางปากช่อง-นราธิวาส ได้มีการลำเลียงเสบียงสัตว์หญ้าแห้งประมาณ 7,200 ฟ่อน รวม 20 ตู้ โดยได้ปล่อยขบวนรถพิเศษฯ เมื่อเวลา 15.00 น.
วันที่ 30 มกราคม 2560 จากสถานีซับม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทยอยส่งมอบเสบียงสัตว์ไปตามสถานีปลายทาง 3 แห่ง ที่สถานีเขาชุมทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 ตู้ สถานีพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 6 ตู้ และสถานีนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 ตู้

“ในการจัดรถไฟขบวนพิเศษลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์ครั้งนี้ การรถไฟฯ และสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยในสังกัด 15 หน่วยงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร พันธมิตรหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่รวมกว่า 120 คน ในการร่วมมือร่วมใจกันขนย้ายและลำเลียงหญ้าแห้งจากคลังเสบียงจากจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นตู้รถไฟอีกด้วย”

นายวุฒิชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมา การรถไฟฯ ได้มีการจัดรถไฟขบวนพิเศษลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์
เที่ยวปฐมฤกษ์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้ลำเลียงขนย้ายเสบียงสัตว์หญ้าแห้งจำนวน 250 ตัน หรือคิดเป็น 12,500 ฟ่อน ออกจากสถานีรถไฟปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อไปส่งมอบยังสถานีปลายทางในพื้นที่ประสบภัย 4 จังหวัด ได้แก่ ได้แก่  สถานีสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานีชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานีพัทลุง จังหวัดพัทลุง และสถานีชุมทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

“การรถไฟฯ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ โดยที่ผ่านมาได้ร่วมมือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิต่างๆ ในการเป็นสื่อกลางช่วยขนส่งสิ่งของบริจาค ข่าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เรือ เสื้อชูชีพ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อาทิ การอำนวยความสะดวกขนส่งเรือให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ขนส่งน้ำดื่มให้กับการประปานครหลวง ขนส่งเสื้อชูชีพให้กับมูลนิธิคุ้มครองเด็ก ขนส่งชุดยังชีพให้กับสมาคมวิศวกรรมระบบ ขนส่งทางรางไทย และอำนวยความสะดวกขนส่ง
เครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้มีจิตศรัทธาจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ”