“รฟท.-การรถไฟมาเลย์”ทดลองเดินขบวนตู้สินค้าเชื่อมขนส่ง3ประเทศ“มาเลย์-ไทย-ลาว”

0
24

รฟท.จับมือการรถไฟมาเลย์ร่วมทดลองเดินขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศระหว่างรฟท.กับการรถไฟมาเลเซียผ่านเส้นทางเดินรถสายใหม่จากปาดังเบซาร์(ฝั่งมาเลเซีย)ถึงจังหวัดหนองคายและเชื่อมต่อไปยังสถานีท่านาแล้งใน สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าผ่านแดน และเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟทั้ง 3 ประเทศ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าความร่วมมือการเปิดเดินขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์ จากปาดังเบซาร์ (ฝั่งมาเลเซีย)  ถึงสถานีนาทา จังหวัดหนองคาย และขนส่งต่อไปยังสถานีท่านาแล้งใน สปป.ลาว ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างการรถไฟฯทั้ง 2 ประเทศ ที่สนับสนุนให้มีการขนส่งสินค้าทางรถไฟ และสร้าง Landbridge เส้นทางใหม่เชื่อมต่อการขนส่งสินค้าทางรางจากประเทศมาเลเซียถึงไทยและส่งต่อไปที่ สปป.ลาว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคมที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบรางให้เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยมีการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้พัฒนาและให้บริการโครงข่ายการขนส่งทางรางที่ดีแก่ภาคธุรกิจ และประชาช

สำหรับขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์ดังกล่าว จะทำการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์วางบนแคร่จำนวน 10 แคร่ ความยาว 20 ตู้ บรรทุกน้ำหนัก 62 ตัน/เที่ยว อัตราค่าขนส่งแบบเหมาขบวนรถไปกลับเที่ยวละ 320,800  บาท ซึ่งถึงเป็นอัตราการขนส่งที่ประหยัด และคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าประเภทอื่น อีกทั้งยังสามารถอำนวยความสะดวกทั้งในด้านปริมาณการขนส่งได้ครั้งละจำนวนมาก และช่วยลดระยะเวลาการเดินทางได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การทดลองขนส่งสินค้าในระยะแรกจะเริ่มการขนส่งสินค้าเพื่อส่งออกและนำเข้าทางรถไฟ จากปาดังเบซาร์(ฝั่งมาเลเซีย) ไปสถานีนาทาก่อนจำนวน 20 ตู้ เริ่มออกเดินทางวันที่ 12 สิงหาคม 2565  จากปาดังเบซาร์(ฝั่งมาเลเซีย) ถึงสถานีหนองคายวันที่ 17 สิงหาคม  2565 เพื่อขนส่งต่อไปยังสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว และเชื่อมการขนส่งไปยังเส้นทางรถไฟจีน-ลาว สู่จุดหมายปลายทาง และหลังจากนั้นจะมีการทยอยขนส่งสินค้าทางรถไฟอย่างต่อเนื่องในอนาคต