มอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า บูมสุดขีดในสปป.ลาว : รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

0
91

การตัดสินใจไทยขึ้นอยู่กับเจ้าแบรนด์นั้นๆ มากกว่าเป็นผู้กำหนดแผนการผลิตประเภทรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า”

เส้นกราฟราคาพลังงานพุ่งทะยานแตะสีแดงโล่เฉลี่ยระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐ จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับแพงขึ้นกลายเป็นโดมิโนกระทบเป้าใหญ่ค่าครองชีพประชาชนปากท้องคนในประเทศจนปริ้นหน้าซีดเซียว ผู้ใช้รถเติมน้ำมัน “เข่าทรุดไปตามๆกัน”

ขณะที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญปรับเปลี่ยนลดการใช้น้ำมันเป็นพลังงานสะอาดสู่โลกใหม่ Green Economic โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ยานพาหนะปรับเป็นรถยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้าแทน ซึ่งปรากฎการณที่เกิดหลายประเทศเด้งรับเป็นอย่างดี เพื่อรับมือกับวิกฤติพลังงาน

ล่าสุด ประเทศ สปป.ลาว ชาวลาวประเทศเพื่อนใกล้เคียงบ้านเรามีคนใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาก ทำไมเป็นเช่นนั้น ผู้นำประเทศสปป.ลาวใช้ทิพย์โอรสขนานเอกอย่างนั้นหรือ?

รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผอ.ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยความนิยมรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศลาว ว่า มาเลย์เซีย อินโดนีเซีย ลาว มีนโยบายขัดเจนมุ่งพัฒนาการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพิ่มสูง ด้วยเหตุผลต้องการลดก๊าซคาร์ไดอ๊อกไซต์ ลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้น้ำมันปิโตรเลียม กรณีประเทศ สปป.ลาวคิดมีการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นรวดเร็ว จากการสอบถามสำรวจข้อมูลเชิงลึกร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฯมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นสูงถึง 50%

เหตุผลทำไมคนในประเทศสปป.ลาวจึงนิยมใช้รถประเภทนี้ ทั้งๆที่เป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซต์น้อยที่สุดในอาเซียน เหตุผลเดียวนั่นคือ ราคาน้ำมันปรับขึ้นทำให้คนหันมาใช้จักรยนต์ยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนการใช้พาหนะทั้งประเทศ 80% หรือประมาณ 2 ล้านคัน เป็นรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า มูลค่าการตลาดอยู่ที่ 4-5 หมื่นล้านบาทก็ค่อนข้างสูงมากทีเดียว

ทั้งนี้ คาดว่าอีก 20 ข้างหน้าหรือปี 2040 คนลาวจะใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นถึงแตะ 80% จากที่ใช้อยู่ที่ 50% หรือไปแทนของเดิม อย่างไรก็ตาม รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทำไมใช้มากเกินคาดเหตุผล เพราะราคาน้ำมันค่อยข้างสูงมากเดิมราคาอยู่ 1 หมื่นกีบ/ลิตร ขณะนี้อยู่ที่เกือบ 2 หมื่น/ลิตร คนจึงหันมใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

3 ปัจจับหลักอนาคตยอดพุ่ง 80%

หลังจากนี้คิดว่ามีการใช้รถจักรยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไปอีกหรือไม่ เชื่อว่าขึ้นอยู่ 3ปัจจัยหลัก นั่นคือ 1 เศรษฐกิจของสปป.ลาว ถ้าเศรษฐกิจกลับมาเติบโตเหมือนมื่อ 10 ปีก่อนหน้า ยอดขายจะพุ่งสูงขึ้นเข้ามาแซงรถจักรยานยนต์แบบเดิม 2 ถนนในสปป.ลาวยังไม่ได้มาตรฐานอาจจะเป็นจุดอ่อน เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียน หากปรับปรุงยกระดับถนนก็จะทำให้ยอดจำหน่ายมากขึ้น

3 ค่าเงินกีบในสปป.ลาว อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลงมาก ซึ่งส่งผลทำให้ชะลอการนำวัตถุดิบผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพราะต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศใช้ต้นทนเพิ่มมากขึ้น เจ้าตลาดยึดครองจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในสปป.ลาวเป็นนักลงทุนจากประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม และเวียดนามเข้าร่วมแจมบ้าง ดังนั้น 3 ปัจจัยหลักดังกล่าวจะเป็นตัวบ่งชี้ขาดอนาคต แต่ขอย้ำว่าปัจจุบันยอดจำหน่ายพุ่งสุดขีดทะลุเป้าเกินคาด

กลับหลังหันมองบ้านเราบ้าง ขณะนี้พูดกันในวงกว้างการจำหน่ายขึ้นเทรนความนิยมการใช้ประเภทนี้มาก-น้อยแค่ไหน พูดเต็มปากเต็มคำไหม คิดว่าภาพรวมในไทยเรากลับเป็นอีกภาพ ส่วนใหญ่อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ รถจักรยานยนต์มักเป็นแบรนด์ใหญ่ๆ ซึ่งนิยมเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย

“การตัดสินใจไทยขึ้นอยู่กับเจ้าแบรนด์นั้นๆ มากกว่าเป็นผู้กำหนดแผนการผลิตประเภทรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตัวอย่าง เช่น แบรนด์ญี่ปุ่นจะไม่มุ่งเน้นแบตเตอรี่ไฟฟ้า แต่จะเน้นเรื่องไฮโดรเจนต์จากพลังงานน้ำมากกว่า ส่วนแบรนด์ทางยุโรปก็เน้นแบตเตอรี่ไฟฟ้า”