ทช.เร่งซ่อมถนนถูกน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนปชช.

0
59

กรมทางหลวงชนบท ระดมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซ่อมแซมถนนสาย อบ.3054 และถนนสาย อบ.4051 จ.อุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.3054 แยก ทล.217 (ช่วง กม. ที่ 6+336) – บ้านเสาเล้า อำเภอสว่างวีระวงศ์ และถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.4051 แยก ทล.2178 (ช่วง กม. ที่ 12+660) – บ้านห้วยขะยุง อำเภอสำโรง, วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากมีน้ำกัดเซาะพื้นผิวถนนได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการสัญจร

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เข้าทำการฟื้นฟูสายทางเรียบร้อยแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ทช. ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสายทางอื่น เพื่อเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันที หากพบเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146