ทช.มอบถุงยังชีพช่วยเหลือปชช.ผู้ประสบภัยใน จ.พระนครศรีอยุธยา

0
4

กรมทางหลวงชนบท มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางอย่างใกล้ชิด

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลง จึงได้เร่งเข้าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนทันที โดยได้มอบหมายให้ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) พร้อมด้วยแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา และแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง ลงพื้นที่มอบอาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย อย.4031 แยก ทล.3412  – บ้านแค ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ได้รับผลกระทบเตรียมสำรวจ ออกแบบ และประมาณการราคา เพื่อเสนอแผนฟื้นฟูและซ่อมแซมสายทางให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

เวลานี้ (6 พ.ย. 65) มีสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวม 5 สายทาง ประกอบด้วย

– ถนนทางหลวงชนบทสาย อท.4020 แยก ทล.3064 – บ้านไผ่ดำ ช่วง กม.ที่ 10+000 – 11+250 อ.โพธิ์ทอง,

วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ระดับน้ำ 5 เซนติเมตร สามารถสัญจรผ่านได้

– ถนนทางหลวงชนบทสาย อย.3049 แยก ทล.340 – บ้านบางตาเถร ช่วง กม.ที่ 6+100 – 8+530

อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ 40 เซนติเมตร ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

– ถนนทางหลวงชนบทสาย อย.5034 แยกทางหลวงชนบทสาย อย.3006 – บ้านดอนทอง ช่วง กม.ที่ 3+200 – 6+300 อ.ลาดบัวหลวง,เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ 50 เซนติเมตร ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

– ถนนทางหลวงชนบทสาย อท.3003 แยก ทล.309 – บ้านบางพลับ ช่วง กม.ที่ 0+500 – 3+200 อ.ไชโย,

โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ระดับน้ำ 45 เซนติเมตร ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

– ถนนทางหลวงชนบทสาย อท.4005 แยก ทล.3501 –  บ้านโคกช้าง ช่วง กม.ที่ 10+300 – 14+680 อ.เมือง,วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ระดับน้ำ 30 เซนติเมตร ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

ทช. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณสายทางที่น้ำท่วมสูง พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ โดยสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่ แขวงทางหลวงชนบททุกจังหวัด หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146