วันพฤหัสบดี, กันยายน 23, 2021
หน้าแรก แท็ก ท่าเรือกรุงเทพ

แท็ก: ท่าเรือกรุงเทพ

กทท.Shift Mode รูปแบบขนส่งสินค้าเปิดเส้นทางขนส่งตู้สินค้าขาเข้าด้วยระบบราง

การท่าเรือฯผนึกความร่วมมือการรถไฟฯ เปิดเส้นทางขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์จากท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) มายังท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ลดปัญหาจราจรติดขัด-ภาระค่าเชื้อเพลิง-มลภาวะฝุ่นพิษ PM 2.5 ยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศ คาดมีปริมาณตู้สินค้าจากการขนส่งทางรถไฟประมาณ 160 ทีอียูต่อสัปดาห์

กทท.เตรียมปรับปรุงพื้นถนน-ระบบระบายน้ำทกท. เพิ่มความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการ

การท่าเรือฯเตรียมปรับปรุงพื้นถนนและระบบระบายน้ำบริเวณลานบรรจุตู้สินค้าและลานฝากเก็บตู้สินค้า เพื่อป้องกันน้ำท่วมภายในเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในการขนส่งผ่าน ทกท.

ทกท.ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ล็อคสลักนิรภัย ปลอดภัยทุกเส้นทาง

นายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม “รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ล็อคสลักนิรภัย ปลอดภัยทุกเส้นทาง”เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถและถนน

กทท.แจ้งหยุดให้บริการในเทศกาลปีใหม่ 2564

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ขอแจ้งบริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.)

กทท.เพิ่มทางเลือกผู้ใช้บริการ ระบบ e-Payment สมัครใหม่ ง่ายกว่า

กทท.เพิ่มทางเลือกเสริมแก้ผู้ใช้บริการด้วยระบบ e-Payment ชำระค่าบริการตู้สินค้าขาออกเต็มรูปแบบ สมัครใหม่ ง่ายกว่า ชำระค่ายานพาหนะผ่านท่า ค่าภาระสินค้าขาออก

“จุรินทร์”หารือภาครัฐ-เอกชนบรรเทาผลกระทบให้กับภาคส่งออก

รองนายกฯ-รมว.พาณิชย์ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์”ลงพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพร่วมหารือภาครัฐ-เอกชนบรรเทาผลกระทบให้กับภาคส่งออกของประเทศ พร้อมแนะ 6 แนวทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนตู้สินค้า

ทกท.เปิดให้บริการพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทกท.แจ้งเปิดบริการเป็นกรณีพิเศษช่วงสงกรานต์ ระหว่าง 12 เม.ย. เวลา 08.30 น.-17 เม.ย.เวลา 08.30 น.ย้ำผู้ประสงค์ใช้บริการต้องแจ้งจำนงล่วงหน้าในวันที่ 11 เม.ย.ภายในเวลา 14.00 หากไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทกท.ของดให้บริการช่วงวันและเวลาดังกล่าว

ตามติด e-Payment การท่าเรือฯ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทกับชีวิตผู้คนมากขึ้น นำมาไปสู่การเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และภาคสังคมอื่นๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยภายใต้การบริหารงานรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”นายกรัฐมนตรี ได้เร่งเครื่องปฏิรูปประเทศในทุกมิติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย“Thailand 4.0” ผลพวงจากแนวนโยบาย Digital Economy ทำให้ทุกภาคส่วนยึดถือเป็นแนวทางแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของกระทรวงคมนาคม...