ทกท.เปิดให้บริการพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์

0
199

ทกท.แจ้งเปิดบริการเป็นกรณีพิเศษช่วงสงกรานต์ ระหว่าง 12 เม.ย. เวลา 08.30 น.-17 เม.ย.เวลา 08.30 น.ย้ำผู้ประสงค์ใช้บริการต้องแจ้งจำนงล่วงหน้าในวันที่ 11 เม.ย.ภายในเวลา 14.00 หากไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทกท.ของดให้บริการช่วงวันและเวลาดังกล่าว

นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ แจ้งว่า ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.)จะเปิดให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ ทกท. เป็นกรณีพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. โดยขอให้บริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้าที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ ทกท. ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว แจ้งความจำนงล่วงหน้าในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ภายในเวลา 14.00 น. เพื่อ ทกท. จะได้จัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ ทั้งนี้ หากไม่ได้แจ้งขอไว้ล่วงหน้า ทกท. จะของดให้บริการในช่วงวันและเวลาดังกล่าว