ท่าเรือกรุงเทพ เปิดให้บริการพิเศษช่วงเทศกาลสงกรานต์

0
272

นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ แจ้งว่า ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) จะเปิดให้บริการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ ทกท. เป็นกรณีพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. โดยขอให้บริษัทสายการเดินเรือ หรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้า หรือตัวแทนเจ้าของสินค้าที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้า หรือตู้สินค้าที่ ทกท. ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว แจ้งความจำนงล่วงหน้าในวันที่ 11 เมษายน 2561 ภายในเวลา 14.00 น. เพื่อ ทกท. จะได้จัดพนักงานและเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ ทั้งนี้ หากไม่ได้แจ้งขอไว้ล่วงหน้า ทกท. จะของดให้บริการในช่วงวันและเวลาดังกล่าว