คสช.โละทิ้งบอร์ดรถไฟ

0
154

คสช.โละทิ้งบอร์ดรถไฟ หลังตั้งมา 1 ปีผลงานไม่เข้าตากรรมการ ตั้ง “กุลิศ”เป็นประธานพร้อมไฟเขียวตั้งรักษาการผู้ว่ารถไฟคนใหม่แทนอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ แล้ว 

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานได้พิจารณาแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 10/2560 ที่ออกไปเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานในการรถแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.)โดยคำสั่งเดิมได้ตั้งคณะกรรมการ(บอร์ด)ที่มีนายวรวิทย์ จำปีรัตน์ เป็นประธาน และกรรมการอีก 9 คนโดยให้นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ เป็นรักษาการผู้ว่าร.ฟ.ท. ซึ่งการบริหารงานของบอร์ดการรถไฟยังไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่นัก และบางคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนพ้นสภาพเพราะลาออก คสช.จึงพิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนบอร์ดร.ฟ.ท.ชุดใหม่เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับบอร์ดร.ฟ.ท.ชุดใหม่มีจำนวน  9 รายประกอบด้วยนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย นายกวิน ทังสุพานิช, นาวาอากาศเอก ธนากร พีระพันธุ์, นายพชร อนันตศิลป์,น.ส.เพ็ญจันทร์ จริเกษม, นายวรวุฒิ มาลา, นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา, นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ และนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ โดยให้กรรมการชุดนี้ ทำการคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าร.ฟ.ท. และแจ้งให้คสช.และคณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบต่อไป 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดระยะเวลากว่าขวบปี นับต้ังแต่หัวหน้า คสช.ได้มีคำส่ังโยกย้ายนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟฯเข้ากรุประจำสำนักนายกฯพร้อมแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่ กับให้นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการรถไฟนั้น คณะกรรมการ(บอร์ด)รถไฟยังคงไม่สามารถขับเคลื่อนงานก่อสร้างรถไฟได้ตามเป้าหมาย และแม้จะมีความพยายามที่จะให้มีการสรรหาผู้ว่าการรถไฟฯ คนใหม่ เข้ามาทำหน้าที่อย่างจริงจัง แต่ก็ติดปัญหาคำส่ังหัวหน้า คสช.อยู่ทำให้บอร์ดรถไฟฯยังไม่สามารถริเร่ิมกระบวนการสรรหาผู้ว่ารถไฟฯคนใหม่ได้  จนท้ายที่สุดจึงมีการปรับเปลี่ยนบอร์ดใหม่