เปิดให้บริการแล้ววันนี้!

0
89

กรมทางหลวงพร้อมให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา แล้ววันนี้ 
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ทล. ได้ทดลองใช้ระบบปิด (Closed System) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี – พัทยา ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 เพื่อให้ผู้ใช้ทางเกิดความคุ้นเคย โดยเริ่มการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในวันที่ 19 เมษายน 2561 กระบวนการทั้งหมดมีความพร้อม  เนื่องจากระบบและบุคลากรมีความพร้อม โดยขอความร่วมมือผู้ใช้ทางตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมและเตรียมเงินให้พอดี เพื่อลดปัญหารถชะลอตัวบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง หรือใช้บัตร M-Pass และ Easy Pass เพื่อความรวดเร็วในการชำระค่าธรรมเนียม โดยสมัครรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทย เคทีบีเน็ตแบงก์ ศูนย์บริการทางหลวงขาออกบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และบริเวณด่านฯ ทับช้าง 2 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ช่วงบางปะอิน – บางนา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ M-Pass Call Center โทร. 1586 กด 9 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้ทั้งหมดจะนำฝากกระทรวงการคลัง เพื่อนำมาใช้บำรุงรักษาทาง สะพาน และระบบอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด CCTV รถกู้ภัย โทรศัพท์ฉุกเฉิน เป็นต้น รวมทั้งการก่อสร้างขยายโครงข่ายทางหลวงพิเศษสายอื่น ๆ เช่น สายพัทยา – มาบตาพุด ซึ่งจะช่วยลดงบประมาณแผ่นดินและรักษาวินัยทางการเงินของภาครัฐ ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศไทย ผู้ใช้ทางสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง