“นครชัยแอร์” เผยยอดผู้โดยสารช่วงสงกรานต์สูงขึ้น ‘อุบลฯ’ทำสถิติเสริมรถสูงสุด

0
185

นครชัยแอร์ เผยยอดผู้โดยสารใช้บริการช่วงสงกรานต์สูงขึ้น อุบลราชธานีทำสถิติเสริมรถสูงสุด เดินหน้าพัฒนางานบริการและส่งเสริมความปลอดภัยต่อเนื่อง หวังช่วยภาครัฐสร้างความเชื่อมั่นการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า ภาพรวมการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ของนครชัยแอร์ ถือว่าเป็นไปอย่างน่าพอใจ ตั้งแต่วันที่ 11 -17 เมษายน 2561 มียอดผู้โดยสารเดินทางกับรถนครชัยแอร์จำนวน 86,496 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากบริษัทฯมีการเพิ่มเส้นทางใหม่ในช่วงปลายปี 60 จำนวน 2 เส้นทาง และจากแผนการเดินเสริมรถช่วงเทศกาลบริษัทสามารถเสริมรถได้เพิ่มขึ้นจากเที่ยววิ่งปกติ 10% ซึ่งเป็นไปตามแผนการเสริมรถที่วางไว้ โดยเส้นทางที่มีการเสริมเที่ยวเดินรถมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1 เส้นทางกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี อันดับที่2 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ และอันดับที่ 3 เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น

“สำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการรถออกจากสถานีเดินรถนครชัยแอร์ เป็นไปด้วยดี ไม่พบการทุจริต หรือการขายตั๋วเกินราคาของรถเที่ยวเสริม และผลของการตรวจเช็ครถโดยช่างชำนาญการ อย่างสม่ำเสมอพบปัญหารถเสียระหว่างทาง เสียคิดเป็น 0.28% จากเที่ยววิ่งทั้งหมด สำหรับการให้บริการ NCA Shuttle Bus บริการรถตู้ฟรี จากสถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2) ไปยัง สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (BTS) ได้รับความนิยมจากลูกค้าผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน 2561 มียอดเที่ยวรถบริการเพิ่มขึ้นจากเที่ยวปกติสูงถึง 40% ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯเป็นจำนวนมาก นับว่าการให้บริการ NCA Shuttle Bus สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี”

นางเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อไปว่า ภาพรวมของการให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ ทั้งในด้านการเสริมรถที่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ การควบคุมความปลอดภัยทั้งที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ และบนท้องถนน การบริหารจัดการรถทั้งขาและขาออกจากกรุงเทพฯ และการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้จัดเก็บสถิติการให้บริการตลอดจนปัญหาที่ส่งผลให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ แยกออกเป็นแต่ละประเภท เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ การเตรียมความพร้อมรองรับเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่จะมาถึงในลำดับต่อไป นครชัยแอร์ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของนครชัยแอร์