รฟม.ชี้แจงดราม่าเปลี่ยนชื่อสถานี “บางบัว” เป็น “ศรีปทุม”

0
402

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ชี้แจงข้อเท็จจริงจากกรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร่วมกับชาวชุมชนบางบัว เข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการสอบผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรณีการเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต จาก “สถานีบางบัว” เป็น “สถานีศรีปทุม” เป็นการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจแก่เอกชน นั้น

รฟม. ชี้แจงว่า รฟม. ได้พิจารณาการตั้งชื่อสถานีรถไฟฟ้า โดยเห็นว่า นาม “ศรีปทุม” เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบาน เช่นดอกบัว” และคำว่า “ปทุม” มีความหมายว่า “บัวหลวง” ซึ่งมีความสอดคล้องกับชื่อของชุมชนในบริเวณดังกล่าวคือชุมชนบางบัว อีกทั้งคำว่า “ศรีปทุม” ยังเป็นที่รู้จักกันดีของประชาชนโดยรอบและประชาชนทั่วไป ดังนั้น รฟม. จึงเห็นสมควรให้มีการตั้งชื่อสถานีศรีปทุม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนบริเวณดังกล่าว ตลอดจนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวชุมชน โดยมิได้จะใช้ชื่อว่า สถานีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่เอกชนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา รฟม. ได้เคยเปลี่ยนชื่อสถานีรถไฟฟ้ามาแล้วหลายแห่ง เช่น สถานีสมุทรปราการ เป็น สถานีปากน้ำ (สายสีเขียว) สถานีวังบูรพา เป็น สถานีสามยอด (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) และสถานีศรีพรสวรรค์ เป็น สถานีบางกระสอ (สายสีม่วง) เป็นต้น