บอร์ดรถไฟชุดใหม่ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ารถไฟชานเมือง (สายสีแดง) และสถานีกลางบางซื่อ

0
270

นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการรถไฟฯ พร้อมคณะกรรมการรถไฟฯ (ชุดใหม่) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงชุมทางบางซื่อ – รังสิต ณ สำนักงานสนามโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  ถนนกำแพงเพชร 2 (ด้านข้างสถานีขนส่งหมอชิต 2) กรุงเทพฯ โดยมีนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการรถไฟฯ ทีมงานที่ปรึกษาควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวประกอบด้วย 3 สัญญา คือ ความคืบหน้าสัญญาที่ 1 งานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง  มีความคืบหน้า 69.18 %  สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต มีความคืบหน้า 97.94 %  และสัญญาที่ 3  งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมตู้รถไฟฟ้าช่วงบางซื่อ-รังสิต มีความคืบหน้า 27.60 %  ซึ่งคณะกรรมการรถไฟ ได้กำชับและเร่งรัดให้งานก่อสร้างทั้ง 3 สัญญา สามารถเปิดให้บริการกับประชาชนได้ภายในกลางปี 2563