เปิดแล้ว!เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินนกแอร์ เส้นทางดอนเมือง – เพชรบูรณ์

0
225

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินนกแอร์ เส้นทาง ดอนเมือง – เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ 

เที่ยวบินปฐมฤกษ์ดังกล่าว เป็นเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำของบริษัท สมุทรปราการโลจิสติกส์ จำกัด เปิดให้บริการแบบแพคเกจท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 วัน 2 คืน ให้บริการ 2 ครั้งต่อสัปดาห์โดยใช้เที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ ซึ่งทุกภาคส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีส่วนร่วมผลักดันและสนับสนุนให้มีเที่ยวบินดังกล่าว ผ่านคณะทำงานของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ หอการค้าจังหวัด ผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวรวมถึงปริมาณนักท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ สังกัดกรมท่าอากาศยาน (ทย.) มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของท่าอากาศยานในสังกัดทั้งหมด ทางวิ่งขนาด 45 x 2,100 เมตร สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดคือ Boeing737-800 ปัจจุบันมีภารกิจรองรับเที่ยวบินพาณิชย์ เที่ยวบินส่วนบุคคล เที่ยวบินฝึกบินของโรงเรียนการบิน เที่ยวบินทหาร ภารกิจราชการ ฝนหลวง และอื่น ๆ ทั้งนี้ ทย. มีความพร้อมสนับสนุนการพัฒนาท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ให้สามารถรองรับเที่ยวบินต่าง ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานให้ครอบคลุม โดยยึดหลักการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอต่อไป